واحد خرید و فروش خصوصی برق زیر مجموعه شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد است که با ایجاد ارتباط بین عناصر تولیدکننده و مصرف کننده موجب اتصال آن‌ها و در نتیجه تکمیل زنجیره «تولید برق قراردادی» می‌گردد.

زنجیره تولید برق قراردادی